صدور

ما با بیش از ربع قرن تجربه مدیریتی در صنعت حمل و نقل و طراحی و اجرای بیمه های تخصصی حمل و نقل
سی ام آر، بیمه باربری، طرح تضمین تعهدات گمرک
مفتخر به راه اندازی اولین سامانه پردازش بیمه های تخصصی حمل و نقل هستیم

ابتدا فایل های زیر را دانلود کنید ، تکمیل کرده و به صورت جداگانه ارسال نمایید
فرمت های مجاز !  XLSX , DOCX , PDF , JPG , PNG , JPEG
برای تغییر کد کلیک کنید